Dyrekcja: mgr Renata Kalicka– dyrektor 

Nauczyciel dyplomowany z przygotowaniem pedagogicznym.

Nauczane przedmioty: język polski i język rosyjski

mgr Małgorzata Rozbicka- wicedyrektor

Nauczyciel dyplomowany z przygotowaniem pedagogicznym.

Nauczane przedmioty: historia i język polski.

 

Nauczyciele:

Wychowanie przedszkolne

mgr Barbara Jedlińska

Nauczyciel dyplomowany z przygotowaniem pedagogicznym.

Wychowawca grupy RPP I.

 

mgr Ewa Zawadzka

Nauczyciel kontraktowy z przygotowaniem pedagogicznym.

Wychowawca grupy 3-latków, nauczyciel plastyki i zajęć artystycznych.

mgr Marzena Jeżowska 

Nauczyciel mianowany z przygotowaniem pedagogicznym.

Wychowawca grupy 4- latków.

mgr Kinga Kalicka

Nauczyciel kontraktowy z przygotowaniem pedagogicznym.

Wychowawca grupy „Smerfusie”.

 

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Beata Wąż

Nauczyciel dyplomowany z przygotowaniem pedagogicznym.

Wychowawca kl. I Szkoły Podstawowej.

mgr Elżbieta Dobrzyńska

Nauczyciel dyplomowany z przygotowaniem pedagogicznym.

Wychowawca kl. II A Szkoły Podstawowej.

mgr Małgorzata Flażyńska

Nauczyciel dyplomowany z przygotowaniem pedagogicznym

Wychowawca kl. II B Szkoły Podstawowej

mgr Joanna Mielańczuk 

Nauczyciel dyplomowany z przygotowaniem pedagogicznym.

Wychowawca kl. III Szkoły Podstawowej.

 

II etap edukacyjny:

mgr Danuta Księżopolska

Nauczyciel dyplomowany z przygotowaniem pedagogicznym.

Nauczane przedmioty: biologia, chemia, przyroda. Pedagog szkolny.

Wychowawca kl. IV

mgr Joanna Borkowska

Nauczyciel dyplomowany z przygotowaniem pedagogicznym.

Nauczanie przedmioty: edukacja dla bezpieczeństwa, WOS, język rosyjski.

Wychowawca kl. VA 

mgr Ewa Omelańczuk

Nauczyciel dyplomowany z przygotowaniem pedagogicznym.

Nauczane przedmioty: język angielski.

Wychowawca kl. V B

 

 

 

 

mgr Henryk Klewek

Nauczyciel dyplomowany z przygotowaniem pedagogicznym.

Nauczane Przedmioty: informatyka, wychowanie fizyczne, zajęcia komputerowe.

Wychowawca kl. VI Szkoły Podstawowej.

mgr Artur Malinowski 

Nauczyciel dyplomowany z przygotowaniem pedagogicznym.

Nauczane przedmioty:geografia, wychowanie fizyczne,  zajęcia techniczne.

Wychowawca kl. VII Szkoły Podstawowej.

gr Patrycja Ciekot

Nauczyciel kontraktowy z przygotowaniem pedagogicznym.

Nauczane przedmioty: język angielski.

Wychowawca kl. VIII Szkoły Podstawowej.

III  etap edukacyjny:

 

mgr Agnieszka Jaworowska

Nauczyciel dyplomowany z przygotowaniem pedagogicznym.

Nauczane przedmioty: matematyka, zajęcia komputerowe.

Wychowawca kl. II Gimnazjum.

 

mgr Anna Jastrzębska - Strus

Nauczyciel dyplomowany z przygotowaniem pedagogicznym.

Nauczane przedmioty: fizyka, matematyka oraz doradztwo zawodowe

 

mgr Dominik Grzyb

Nauczyciel kontraktowy z przygotowaniem pedagogicznym.

Nauczane przedmioty: muzyka, zajęcia artystyczne.

mgr Małgorzata Małkus

Nauczyciel dyplomowany z przygotowaniem pedagogicznym.

Nauczane przedmioty: język polski.

Nauczyciel logopeda i bibliotekarz.

 

mgr Anna Jaseńczuk

Nauczyciel mianowany z przygotowaniem pedagogicznym.

Nauczyciel logopeda

ks. Mirosław Połok

Nauczyciel mianowany z przygotowaniem pedagogicznym.

Katecheta.

Dorota Miszczuk

Nauczyciel mianowany z przygotowaniem pedagogicznym.

Katecheta.

BIP