Lista uczniów przyjętych do klasy I Szkoły Podstawowej w

Zespole Oświatowym Św. Królowej Jadwigi

w Bielanach Jarosławach

na rok szkolny 2017/2018

 

 1. Łucja Bańkowska

2. Dominik Bieliński

3. Marcin Brodacki

4. Jakub Czapski

5. Małgorzata Czarnocka

6. Jan Dmowski

7. Aleksander Filipek

8. Michał Filipiak

9. Aleksandra Jaworowska

10. Natalia Jeżowska

11. Weronika Jurczak

12. Aleksander Karpiński

13. Aleksandra Kępa

14. Karolina Kowal 

15. Cezary Kozak

16. Lena Leśniczuk

17. Mateusz Paszkowski

18.Wiktoria Pietrzak

19. Karol Puchłowski

20. Aleksandra Rytel

21. Adrian Sawicki

22. Gabriela  Skorupka

23.  Maja Skorupka

24.  Vanessa Skorupka

25. Zuzanna Skorupka

26.  Bartłomiej Solczak

27.  Barbara Świnarska

28. Mateusz Tchórznicki

29.  Krzysztof Wierzbicki

30.  Weronika Zagólska

31.  Maciej Zygmanowski 

BIP