PLAN  PRACY  MIESIĘCZNEJ

STYCZEŃ : grupa 4-latki

Tydzień I: Mijają dni, miesiące, lata

Tydzień II: Zima i zwierzęta

Tydzień III : Babcia i dziadek

 

CELE OGÓLNE:

 

Tydzień I:

 

-rozwijanie koncentracji uwagi

-dostrzeganie różnic między wyglądem dziecka i osoby dorosłej

-dostrzeganie rytmiczności występującej w przyrodzie 

-kultywowanie zwyczaju powitania Nowego Roku

-utrwalanie wiedzy na temat swojego wieku

 

Tydzień II:

 

-poznawanie wyglądu wybranych ptaków i sposobów im  pomagania

-wyrabianie opiekuńczego stosunku do ptaków

-rozwijanie intuicji geometrycznej

-rozwijanie motoryki małej

-zachęcanie do dokarmiania zwierząt zimą

 

Tydzień III:

-rozwijanie mowy, pamięci słuchowej

-rozwijanie więzi z rodziną

-rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 5 z zastosowaniem liczebników głównych

-kształtowanie postawy szacunku do osób starszych

-zintegrowanie środowiska rodzinnego dziecka i środowiska przedszkolnego

 

 

BIP