Festyn 2018 r.

 

 

Walne Zgromadzenie w dniu 16.05.2017 wybrało na kolejną kadencję

Zarząd Stowarzyszenia "Jadwisia":

Prezes : Danuta Księżopolska

Wice prezes : Marzena Jeżowska

Skarbnik : Marek Adamczyk

Komisja Rewizyjna :

Małgorzata Rozbicka

Jolanta Cholewka

Kinga Wrzosek

BIP