Zespół Oświatowy w Bielanach Jarosławach 
został utworzony 
uchwałą Rady Gminy w Bielanach z dn. 21 lutego 2003 roku.

...ale już w 1935 roku "dojrzał pomysł zbudowania szkoły w Bielanach" (cyt. z kroniki), a w 1937 roku przeniesiono naukę dzieci z 6 wsi do nowo postawionego, na rozdrożach, budynku. Powstała szkoła otrzymała nazwę: Szkoła Powszechna im. Królowej Jadwigi.

 Pierwszym kierownikiem powstałej placówki został Włodzimierz Turkuł. Realizowano tu 6 klasowy program nauczania. W czasie II wojny w budynku szkolnym często przebywali Niemcy- zgromadzony sprzęt został w ten sposób zniszczony. Mimo to nauki nie przerwano-lekcje odbywały się po chłopskich stodołach. Usunięto z programu historię i geografię, jednak nauczyciele nie zaprzestali edukacji. Kierownikiem szkoły został p. Henryk Radomski - wysiedleniec z poznańskiego, a po wojnie , w 1945 roku - p. Czesław Zdzialik, za którego czasów szkoła otrzymała niezbędny sprzęt.

    W 1948 r. podniesiono stopień organizacyjny o klasę VII. Kiedy w 1949 p. Zdzialik odszedł na stanowisko inspektora do Sokołowa Podlaskiego. Kierownikiem tutejszej placówki została p. Stanisława Załęska.

    17 stycznia 1959 roku w szkole pojawiła się energia elektryczna , a w czerwcu tego roku-telefon. 

W roku 1961/62 uczęszczało do niej 186 dzieci. Prężnie działało harcerstwo oraz zespół muzyczny. 

  W 1964 roku nowym kierownikiem szkoły został p. Stefan Soszyński, a w 1966 ponownie podniesiono poziom organizacyjny o klasę VIII. 

    W czerwcu 1984 roku po 33 latach pracy odchodzi na emeryturę p. Soszyński, a od 01.09. 1984 funkcję dyrektora obejmuje p. Krystyna Piejka. Mijały lata, zmieniali się uczniowie, tylko budynek pozostawał ten sam. 

    W marcu 1988 roku powstał Społeczny Komitet Budowy Szkoły w Bielanach, gdyż dotychczasowy budynek wielokrotnie remontowany i odnawiany nie spełniał wymogów współczesnej polskiej szkoły. Dyrektorem szkoły była wówczas Krystyna Piejka, która w roku 1990 odeszła do pracy w Siedlcach. Rozpoczęte dzieło kontynuowała p. Alina Krasnodębska, która została dyrektorem placówki 01.09.1990 roku. Budowa nowej szkoły ze znacznym udziałem rodziców i społeczeństwa trwała do roku 2000, a od 01.09.2000 roku była ona gotowa na przyjęcie uczniów.

Od dnia 1 września 2003r. w skład Zespołu wchodzą: 

Publiczna Szkoła Podstawowa, 

Publiczne Gimnazjum 

Publiczne Przedszkole w Bielanach. 

  • Dyrektorem wyłonionym w drodze konkursu została p. Elżbieta Piotrowska. Funkcję z/cy dyrektora objęła p. Katarzyna Sikorska. Sprawowała ją do 31 sierpnia 2005r. Od 01.09. 2005r. funkcję z/cy dyrektora przez cały rok szkolny 2005/06 sprawowała społecznie p. Danuta Księżopolska, a od 01.09. 2006 roku z/ca dyrektora została p. A. Jaworowska. 
  •    Od 1 września 2008r. funkcję Dyrektora Zespołu Oświatowego w postępowaniu konkursowym objął Pan Henryk Klewek. Funkcję z/cy dyrektora nadal pełni Pani Agnieszka Jaworowska 
  • Od 1 września 20013r. funkcję Dyrektora Zespołu Oświatowego w postępowaniu konkursowym objęła Pani Renata Kalicka.

    Do Zespołu Oświatowego uczęszczają dzieci i młodzież z Bielan, Kowies, Rucian, Wyszomierza, Wojewódek Dolnych i Górnych, Patrykoz i kol. Patrykozy, Rudy, Kobylan, Błonia Dużego, Błonia Małego, Brodacz i Kożuchowa. Uczniowie są dowożeni do szkoły i odwożeni do poszczególnych miejscowości gminnym gimbusem.  Nauka w Zespole odbywa się w sześciu klasach szkoły podstawowej oraz sześciu oddziałach gimnazjum. Uczniowie mogą korzystać ze stołówki szkolnej, świetlicy, biblioteki oraz doskonale wyposażonej pracowni komputerowej.

   W styczniu 2006 roku szkoła wzbogaciła się o radiowęzeł. Dzieci i młodzież Zespołu Oświatowego mają szansę poszerzania własnej wiedzy i rozwijania zainteresowań poprzez przynależność do ZHP, uczestniczenia w redagowaniu gazetki szkolnej, działalność w kółku teatralnym, udział w konkursach organizowanych na terenie szkoły i poza nią. Aktywnie działa klub sportowy z sekcją tenisa stołowego i piłki nożnej.

       Wszyscy, którym na sercu leży dobro i wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży, przyczynili się do stworzenia jak najlepszych warunków nauki i wychowania. Współpraca z rodzicami, władzami gminy, wzajemna pomoc i zrozumienie, a także wysiłek pracowników szkoły i samych uczniów będą owocować przez lata.  

BIP