Oferta zajęć specjalistycznych 

Dysponujemy specjalistycznymi pracowniami:

1. Masażu taktylnego

2. Muzykoterapii

3. Logopedii

4. Terapii Warnkego

5. Biofeedback

6. Integracji sensorycznej

Prowadzimy następujące zajęcia specjalistyczne:

1. Masaż neurotaktylny

2. Terapię ustno-twarzową

3. Wygaszanie odruchów

4. Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych

5. Terapię logopedyczną

6. Terapię surdopedagogiczną

7. Terapię ręki

8. Terapię pedagogiczną

9. Trening umiejętności społecznych

10. Integrację sensoryczną

11. Muzykoterapię

12. Terapię bilateralną

13. Terapię oligofrenopedagogiczną

14. Gimnastykę korekcyjną

15. Rehabilitację

16. Terapię metodą Warnkego

17. Biofecdback

18. Naukę czytania metodą sylabową

Szkoła

Przedszkole

Sport i rekreacja

Gabinety terapeutyczne

BIP

 

Galeria